Fundacja Dbajmy o Siebie zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach zadania 2.1.3.4. Szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy dotyczącej uzależnień behawioralnych oraz w zakresie stosowania skutecznych metod psychoterapii tych uzależnień adresowanych do specjalistów psychoterapii uzależnień i lekarzy (2021-2025). 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na bezpłatne i uniwersalne szkolenie dla lekarzy. 

Jak prowadzić konsultację lekarską, tak by była ona efektywna?

Jak rozmawiać z pacjentem, by ten chętniej korzystał z zaleceń lekarza?

Szkolenie oparte na zasadach evidence-based medicine.

Cele szkolenia: 

  1. doskonalenie umiejętności prowadzenia krótkich interwencji motywujących,
  2. wykorzystanie skutecznych narzędzi w opiece zdrowotnej,
  3. skuteczna diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych,
  4. rozwój umiejętności prowadzenia efektywnych rozmów z pacjentem.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Fundacji Dbajmy o Siebie, która należy do grupy Akademii Motywacji i Edukacji.

Warunki udziału w szkoleniu:

– Szkolenie jest kierowane do lekarzy.
– Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający posiadanie dyplomu lekarskiego.
– Kwalifikacja na szkolenie będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów oraz telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej. 

Organizacja szkolenia:

Zajęcia będą odbywały się w II grupach szkoleniowych:

  1. 7-8.10.2023 r. – grupa A
  2. 21-22.10.2023 r. – grupa B

Godziny zajęć: I dzień – 10:00-18:00, II dzień – 08:00-16:00.

W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.


Dodatkowe informacje: biuro@fundacjadbajmyosiebie.pl
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 56

Zapraszamy!
Zespół Fundacji Dbajmy o Siebie

Formularz rejestracyjny


    Wymagane załączniki:

    Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.