Nasza fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej” na lata 2022-2025, współfinansowanego z funduszy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu Modernizacja Fundacji „Dbajmy o Siebie” .

Celem dziewięciomiesięcznego projektu jest zwiększenie dostępności, użyteczności i modernizacja naszych działań statutowych poprzez rozbudowę platformy VOD m.in. poprzez nagranie i opublikowanie 25 webinarów nt. zdrowia psychicznego. Co więcej w ramach działań projektowych Fundacja zakupi nowoczesny komputer oraz zatrudni doświadczonego koordynatora projektów unijnych. Fundacja dzięki realizacji projektu wzmocni swoją odporność na zmieniającym się rynku oraz zwiększy możliwość realizacji usług społecznych, a co za tym idzie, rozwinie się. Wdrożenie projektu umożliwia Fundacji zbudowanie odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnia takie instrumenty wsparcia, które pozwalają na rozwój naszej działalności. Dzięki temu możliwe jest zwiększanie pozytywnego oddziaływania naszej Fundacji w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach projektu mamy możliwość na dopasowanie swojej działalności do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i społecznych.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe:

W związku z realizacją projektu „Modernizacja Fundacji „Dbajmy o Siebie”” w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, Fundacja „Dbajmy o siebie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług informatycznych – rozbudowa platformy VOD wraz z jej promocją.

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 1/03/2024