Wspaniałe wieści!
Nasza fundacja otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej” na lata 2022-2025, dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jesteśmy podekscytowani, że możemy ogłosić projekt „Modernizacja Fundacji Dbajmy o Siebie”.

Co kryje się pod nazwą projektu? Naszym celem jest poprawa dostępności i użyteczności naszych działań poprzez ulepszenie platformy VOD oraz organizację serii 25 webinarów na temat zdrowia psychicznego.

Dzięki temu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej wspierać osoby korzystające z naszych usług oraz lokalną społeczność i efektywniej działać na rzecz tych, którzy potrzebują wsparcia.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu projektowi będziemy mogli lepiej dostosować się do zmieniających się warunków społecznych i rynkowych, oraz jeszcze skuteczniej pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.