Profilaktyka przemocy – dla młodzieży szkolnej

500,00 

Czas trwania: 2 x 45 min
Liczba uczestników: 1 klasa (do 40 osób)

 • Zajęcia prowadzone w małych grupach (pojedynczych klasach szkolnych).
 • Moduły z dostosowaniem do wieku:
  KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  KLASY 6-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  KLASY 1-4 SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
 • Zajęcia prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.
 • Sposób prowadzenia zgodnie z metodą dialogu motywującego.
 • Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut.
 • Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież uczy się jak radzić sobie ze złością i jak reagować w sytuacjach konfliktu.
 • Zajęcia mają zachęcić uczestników do zaangażowania w branie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz reagowanie na to co dzieje się w ich środowisku.

Cele warsztatu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat tego, czym jest przemoc.
 • Rozmowa na temat sposobów radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą przemocy.
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie ze złością.
 • Poszerzenia wiadomości na temat zjawiska „hejtu”, sposobów radzenia sobie z nim oraz konsekwencji jego stosowania.