Profilaktyka uzależnień substancji psychoaktywnych – dla młodzieży szkolnej

500,00 

Czas trwania: 2 x 45 min
Liczba uczestników: 1 klasa (do 40 osób)

 • Zajęcia prowadzone w małych grupach (pojedynczych klasach szkolnych).
 • Moduły z dostosowaniem do wieku:
  1. KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  2. KLASY 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  3. KLASY SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
 • Zajęcia prowadzone metodą warsztatową.
 • Sposób prowadzenia zgodnie z metodą dialogu motywującego.
 • Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut.
 • Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież ma możliwość swobodnej rozmowy głównie na temat problemów jakie wiążą się z używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Zajęcia mają zachęcić uczestników do zaangażowania w branie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz reagowanie na to co dzieje się w ich środowisku.

Cele warsztatu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat tego, czym jest uzależnienie, oraz dlaczego i od czego się uzależniamy.
 • Rozmowa na temat strat i korzyści z używania substancji (pokazanie ich trwałości, refleksja nad faktyczną użyteczności używania substancji psychoaktywnych).
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Obalenie stereotypów na temat osoby uzależnionej (w myśl tego, że nie są to tylko osoby uzależnione i ta choroba dotyka ludzi z różnych warstw społecznych).
 • Zdobycie wiedzy na temat tego gdzie i jak szukać pomocy oraz jak można pomóc osobie uzależnionej.