Szkolenie „Jak rozmawiać z dorastającym dzieckiem z wykorzystaniem Dialogu Motywującego?”

400,00 

Przedstawiamy Państwu webinar wprowadzający w metodę Dialogu Motywującego.

Szkolenie jest warsztatem na temat pracy z nastolatkiem zgodnie z podejściem Dialogu Motywującego. Jest to podejście, którego skuteczność oparto na wynikach badań naukowych. To metoda oparta na głęboko humanistycznych zasadach, takich jak akceptacja i poszanowanie autonomii człowieka, wydobywanie jego potencjału, upodmiotowienie i dowartościowanie. Polega na takim oddziaływaniu, aby wzmocnić w rozmowy jego efektywne zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania problemu i wprowadzanie istotnych i trwałych zmian w życiu.

Szczegółowy plan szkolenia:

  1. Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
  2. Transteoretyczny model zmiany
  3. Zmiana i jej dynamika
  4. Bariery komunikacyjne
  5. Odruch naprawiania – czym jest dlaczego warto go powstrzymać?
  6. Duch i zasady Dialogu Motywującego
  7. Narzędzia w pracy z zastosowaniem DM: pytania otwierające, dowartościowanie, słuchanie odzwierciedlające, podsumowania.

Wszystkie te treści zostały omówione na praktycznych przykładach. Webinar jest nagraniem szkolenia pt. „Dialog Motywujący w pieczy zastępczej”.