Trening umiejętności radzenia sobie z poczuciem  przytłoczenia przykrymi emocjami, brakiem ich równowagi, trudnościami w relacjach

70,00 620,00 

Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia dzięki nowym umiejętnościom psychologicznym, zapraszamy – sprawdź na ile poniższa oferta może Ci pomóc.

Uczestnictwo w treningu poprzedzone jest procesem kwalifikacyjnym. Konsultacja wstępna  z jednym z prowadzących trening to koszt 70 zł (czas trwania 30 min.)
Zapisy na konsultację wstępną poprzez formularz zgłoszeniowy.

Oferowany trening skierowany jest do osób dorosłych, które doświadczają np. intensywnych, silnych, często zmiennych i wolno przemijających emocji, przejawiają ryzykowne i impulsywne zachowania, zmagają się z częstymi kryzysami oraz problemami w relacjach z innymi ludźmi.

Trening nie zastępuje terapii indywidualnej, jest jej uzupełnieniem.

Trening opiera się na koncepcji treningu umiejętności w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) według Marshy Linehan, w ramach tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-bahawioralnej.
Cały trening obejmuje 4 obszary umiejętności:

 1. umiejętności związane z uważnością (mindfulness – wpływające na dobre samopoczucie i doświadczenie harmonii),
 2. umiejętności tolerancji dyskomfortu psychicznego (pomagające przetrwać kryzys),
 3. umiejętności związane z regulacją emocji (pozwalające redukować siłę i czas trwania niechcianych emocji),
 4. umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną (pomocne w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi).

Termin: Spotkania odbywają się  raz w tygodniu.
Koszt: Trening obejmuje 20 spotkań.
Cena za 5 spotkań grupowych to 620 zł przy jednorazowej płatności za cały moduł lub 720 zł – w przypadku płatności w dwóch ratach (440 zł + 280zł).
Zarówno pełna opłata jak też pierwsza rata płatne najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem danego modułu; wpłaty drugiej  rata oczekujemy przed trzecim spotkaniem danego modułu.

Uczestnictwo w treningu poprzedzone jest procesem kwalifikacyjnym. Konsultacja wstępna  z jednym z prowadzących trening to koszt 70 zł (czas trwania 30 min.) Zapisy na konsultację wstępną poprzez formularz zgłoszeniowy.

Co daje DBT?

Terapia dialektyczno-behawioralna skupia się na nauce i praktyce umiejętności, które pomagają w codziennym życiu. Są to:

 • umiejętności związane z uważnością (mindfulness) wpływające na dobre samopoczucie i doświadczenie harmonii, umiejętności tolerancji dyskomfortu psychicznego pomagające przetrwać kryzys,
 • umiejętności związane z regulacją emocji pozwalające redukować siłę i czas trwania niechcianych emocji,
 • umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną pomocne w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

W jakich przypadkach DBT sprawdza się najlepiej?

DBT jest bardzo skuteczną metodą leczenia rekomendowaną szczególnie dla osób, u których występują:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe uogólnione (GAD),
 • zaburzenia depresyjne (w tym depresja lekooporna i depresja przewlekła),
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
 • zaburzenia związane z nadużywaniem substancji,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się),
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).

Skuteczność DBT

Dzięki podejściu DBT ludzie mogą realnie poprawić swoje umiejętności radzenia sobie w życiu oraz rozwinąć zdrowe sposoby wyrażania trudnych emocji. Skuteczność DBT nie zależy od wieku, płci, statusu cywilnego, orientacji seksualnej czy pochodzenia etnicznego. Szczególnie owocne jest stosowanie DBT w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline (BPD) w kontekście zmniejszania liczby samobójstw. Jedno z ostatnich badań w tym obszarze wykazało, że po leczeniu z wykorzystaniem DBT, ponad 75% osób z BPD nie spełniało już kryteriów diagnostycznych dla dotychczasowego stanu.

Inne z badań wykazało, że terapia DBT, w której zastosowano trening umiejętności ma większą skuteczność w redukowaniu liczby samobójstw niż sama terapia (bez treningu). Mimo, że większość badań koncentruje się na zaburzeniach osobowości typu borderline i zaburzeniach depresyjnych w kontekście ograniczania samobójstw, to DBT osiąga wysoką skuteczność w leczeniu innych trudności, dotąd nie uwzględnionych w oficjalnych badaniach.