Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców

500,00 

Czas trwania: 45 min
Liczba uczestników: nieograniczona
Indywidualna konsultacja dla rodziców po warsztacie: 100 zł

  • Realizowane np. w ramach spotkań z rodzicami tzw. „wywiadówek”.
  • Zajęcia prowadzone na zasadzie pogadanki dla rodziców, wykorzystaniem reportażu filmowego (wywiad z rodzicami dziecka uzależnionego).
  • W trakcie rodzice mogą zadać pytania prowadzącemu na tematy związane z zagrożeniami wynikającym z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych.
  • Czas trwania zajęć ok. 45 minut (w zależności od ilości zadawanych pytań).

Celem zajęć jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, powodów używania narkotyków i dopalaczy przez młodzież, czynników chroniących, sposobów poznania używania przez dziecko substancji psychoaktywnych oraz wyposażenie rodziców w umiejętność rozmowy z dzieckiem nt. zagrożeń związanych z narkotykami. Ponadto przekazywane są również informacje dotyczące tego jak się zachowywać wobec dziecka, które zażyło substancję psychoaktywną.

Istnieje możliwość wykupienia indywidualnej konsultacji dla rodziców po warsztacie.