5-6.10.2024 r.

Fundacja Dbajmy o Siebie zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod tytułem: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach celu operacyjnego nr 2.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o metody evidence – based medicine – Terapię Poznawczo – Behawioralną oraz Dialog Motywujący.
•    praktyczne przykłady prowadzenia krótkich rozmów z pacjentami,
•    zwiększenie skuteczności konsultacji lekarskich,
•    ochrona siebie przed frustracją i wypaleniem zawodowym,
•    obniżenie kosztów leczenia (potwierdzone badaniami naukowymi),
•    oszczędność cennego lekarskiego czasu!

Uczestnicy poprzednich edycji szkolenia:  
„Nikt mi nie powiedział, że istnieje tak skuteczna droga komunikacji z pacjentem.”
„Metody szkoleniowe bardzo skuteczne. Fajnie, że mogłam to przećwiczyć”
„Po szkoleniu mam pomysł na doktorat.”

Warunki udziału w szkoleniu:

Szkolenie jest kierowane do lekarzy.
Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić kartę zgłoszeniową na stronie Fundacji i załączyć dokument potwierdzający posiadanie dyplomu lekarskiego.

Ostateczna kwalifikacja na szkolenie będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów oraz telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników otrzyma mailem informację o wyniku rekrutacji.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie trwa łącznie 16 godzin.
Termin: 5-6.10.2024 r.
Sobota: 10.00-18.00
Niedziela: 8.00 – 16.00

Zakwaterowanie:

Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów zakwaterowania, czy kosztów dojazdu. Zapraszamy na pyszny lunch oraz domowe ciasto!

Dodatkowe informacje: biuro@fundacjadbajmyosiebie.pl
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 56

Zapraszamy!
Zespół Fundacji Dbajmy o Siebie

Formularz rejestracyjny

    Wymagane załączniki *:
    Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.