Fundacja Dbajmy o Siebie zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod tytułem: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach celu operacyjnego nr 2.

Uczestnicy szkolenia poznają metody „trzeciej fali” psychoterapii poznawczo behawioralnej o udowodnionej naukowo skuteczności. Zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w pracy z osobami z uzależnieniem z zakresu Terapii Schematów oraz Dialektycznej Terapii Behawioralnej.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Fundacji Dbajmy o Siebie, która należy do grupy Akademii Motywacji i Edukacji. Ostatni zjazd szkoleniowy poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski).
Szkolenie jest nieodpłatne.

Warunki udziału w szkoleniu:

Szkolenie jest kierowane do specjalistów psychoterapii uzależnień oraz do osób będących w trakcie szkolenia certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdy z uczestników weźmie udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć:

 1. dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień (warunek konieczny do przyjęcia zgłoszenia),
 2. lub zaświadczenie o byciu w trakcie szkolenia certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. CV uwzględniające wykształcenie oraz praktykę zawodową związaną z tematyką uzależnień.

Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia będziemy kontaktować się mailowo celem ustalenia terminu telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Kwalifikacja na szkolenie będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników otrzyma mailem informację o wyniku rekrutacji.

Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają osoby, które dotychczas nie korzystały z podobnych szkoleń w Fundacji Dbajmy o Siebie lub Akademii Motywacji i Edukacji.

Organizacja szkolenia:

Każdy z psychoterapeutów weźmie udział w 4 dwudniowych zjazdach (razem 64 godzin szkolenia po 8 godzin dziennie). W przypadku wszystkich zjazdów: jeden dzień obejmuje zajęcia wykładów, które odbędą się w grupach 20 osobowych: drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy i będzie realizowany w grupach 10 osobowych.

Szkolenie będzie odbywało się stacjonarnie w Warszawie.
Organizator nie pokrywa kosztów noclegu, wyżywienia, dojazdu.

Zajęcia będą odbywały się w II grupach szkoleniowych:

 1. Kryteria diagnostyczne uzależnień behawioralnych. Wprowadzenie do Dialektycznej Terapii Behawioralnej z pacjentem uzależnionym behawioralnie
  27 – 28.05.2024 r. – grupa A 
  28 – 29.05.2024 r. – grupa B
 2. Analiza behawioralna w terapii DBT z pacjentem uzależnionym behawioralnie w podejściu DBT
  03 – 04.06.2024 r. – grupa A 
  10 – 11.06.2024 r. – grupa B
 3. Wprowadzenie do modelu pojęciowego terapii schematów
  06 – 07.11.2024 r. – grupa A 
  13 – 14.11.2024 r. – grupa B
 4. Wprowadzenie do trybów schematów
  grudzień 2024 r. – dokładny termin ostatniego zjazdu będzie podany po tym, jak otrzymamy potwierdzenie przyjazdu od trenera zagranicznego

W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Dodatkowe informacje: biuro@fundacjadbajmyosiebie.pl
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 56

Zapraszamy!
Zespół Fundacji Dbajmy o Siebie

Formularz rejestracyjny


  Wymagane załączniki *:
  Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.