Fundacja Dbajmy o Siebie zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach zadania 2.1.3.4. Szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy dotyczącej uzależnień behawioralnych oraz w zakresie stosowania skutecznych metod psychoterapii tych uzależnień adresowanych do specjalistów psychoterapii uzależnień i lekarzy (2021-2025).

Uczestnicy szkolenia poznają metody „trzeciej fali” psychoterapii poznawczo behawioralnej o udowodnionej naukowo skuteczności. Zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w pracy z osobami z uzależnieniem z zakresu Terapii Schematów oraz Dialektycznej Terapii Behawioralnej.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Fundacji Dbajmy o Siebie, która należy do grupy Akademii Motywacji i Edukacji. Zajęcia z modułu DBT poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski).
Szkolenie jest nieodpłatne.

Warunki udziału w szkoleniu:

Szkolenie jest kierowane do specjalistów psychoterapii uzależnień. Każdy z uczestników weźmie udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień (warunek konieczny do przyjęcia zgłoszenia) oraz CV uwzględniające wykształcenie oraz praktykę zawodową związaną z tematyką uzależnień.

Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia będziemy kontaktować się mailowo celem ustalenia terminu telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Kwalifikacja na szkolenie będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników otrzyma mailem informację o wyniku rekrutacji.

Organizacja szkolenia:

Każdy z psychoterapeutów weźmie udział w 4 dwudniowych zjazdach (razem 64 godzin szkolenia po 8 godzin dziennie). W przypadku wszystkich zjazdów: jeden dzień obejmuje zajęcia wykładów, które odbędą się w grupach 20 osobowych: drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy i będzie realizowany w grupach 10 osobowych.

Zajęcia będą odbywały się w II grupach szkoleniowych:

 1. Wprowadzenie do Dialektycznej Terapii Behawioralnej z pacjentem uzależnionym behawioralnie
  28 – 29.08.2023 – grupa A 
  4 – 5.09.2023 – grupa B
 2. Analiza behawioralna w terapii DBT z pacjentem uzależnionym behawioralnie w podejściu DBT
  18 -19.09.2023 – grupa A 
  25 – 26.09.2023 – grupa B
 3. Wprowadzenie do modelu pojęciowego terapii schematów
  6 – 7.11.2023 – grupa A 
  13 – 14.11.2023 – grupa B
 4. Wprowadzenie do trybów schematów
  listopad 2023 – dokładny termin ostatniego zjazdu będzie podany po tym, jak otrzymamy potwierdzenie przyjazdu od trenera zagranicznego
  4-5.12.2023 – (grupa A)
  18-19.12.2023 – (grupa B) 
  Gość specjalny – Graeme Horridge – terapeuta schematów i DBT oraz specjalista w dziedzinie terapii zaburzeń osobowości.

W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Zakwaterowanie: Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia, czy kosztów dojazdu.
Dodatkowe informacje: biuro@fundacjadbajmyosiebie.pl
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 56

Zapraszamy!
Zespół Fundacji Dbajmy o Siebie

Formularz rejestracyjny  Wymagane załączniki:

  Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.