Termin: 15 stycznia o g. 16.00
Miejsce: on-line


Czym są „Lekcje Dbania o Siebie”?
30 minutowy warsztat, którego celem jest poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności uważności i radzenia sobie z emocjami. Spotkanie ze specjalistami ma wzbogacić uczestników oraz uwrażliwić ich na konieczność dbania o siebie, tak by zmniejszyć ryzyko doświadczaenia wypalenia zawodowego, czy rodzicielskiego. Wierzymy, że „wyposażenie” odbiorców w umiejętności pomagania sobie pomoże im lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami, a dzięki temu z codziennymi obowiązkami zawodowymi i domowymi.

Dla kogo?
Inicjatywa jest kierowana do osób, które są narażone na stres i inne trudne emocje, a w szczególności do nauczycieli i wychowawców, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, pracowników pieczy zastępczej, specjalistom pomagającym innym (tj. psychoterapeutom, psychologom, pracownikom socjalnym itp.), rodziców małych dzieci, pracowników administracji publicznej itp..

Jakie umiejętności?
Specjaliści współpracujący z Fundacją przedstawiają techniki relaksacyjne, mindfulness oraz metody pracy z ciałem. Są to przede wszystkim sposoby, które można zrealizować w krótkim przedziale czasowym, w trakcie krótkiej przerwy między wykonywanymi obowiązkami.

Z informacji zwrotnych od uczestników dotychczas zrealizowanych warsztatów:

„Bardzo przydatny zestaw ćwiczeń rozluźniających; ciekawe ćwiczenia relaksujące; przeświadczenie o konieczności zadbania o siebie”

„Otrzymałam receptę na spokój i wyciszenie”

„Ważny jest oddech i celebrowanie każdej chwili życia, okazuje się ,że możemy to robić przy okazji zwykłych codziennych czynności”

Formularz rejestracyjny

    Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119):